Meaning and Origin of: Kyllo

Family name origins & meanings

  • Finnish (Kyllö) : from the old Finnish personal nameKyllä, Kyllöi, or Kylliä.