Meaning and Origin of: Haakenson

Family name origins & meanings

  • Altered spelling of Norwegian Haakensen, Håkensen (see Haagensen).